باغ لوکزامبورگ

معنای نام این مکان زیبا، باغ لوکزامبورگ است، این پارک عمومی دومین پارک بزرگ در پاریس است. بازدیدکنندگان می‌توانند لذت پیکنیکی فراموش نشدنی در میان چمن های عالی پارک تجربه نمایند. باغ های میوه و بسیاری از مجموعه های هنری و آب نماها از مشخصات این باغ زیباست. کودکان می توانند در زمین بازی بزرگ آن بازی کنند و بر اسبان کوچک و پاکوتاه سواری کنند و یا از تماشای نمایش عروسکی و قایق های بادبانی در حوضچه غرق لذت شوند.

تورها