هتل بنا به پیشنهاد آژانس و موافقت مسافر در موقعیت مکانی مناسب رزرو می گردد.

تورها
کلن ( 5 شب و 6 روز)
تورنتو (7 شب و 8 روز)
ونکوور (7 شب و 8 روز)
فرانسه-ایتالیا (5 شب پاریس+3شب نیس+4شب میلان+3شب رم +3شب ونیز) ویژه نوروز 98
رم(4شب و 5 روز)
میلان (5 شب و 6 روز)
پاریس(6 شب و 7 روز)