هتل بنا به پیشنهاد آژانس و موافقت مسافر در موقعیت مکانی مناسب رزرو می گردد.

تورها
کلن ( 5 شب و 6 روز)
فرانسه-ایتالیا (5 شب پاریس+3شب نیس+4شب میلان+3شب رم +3شب ونیز) ویژه نوروز 98